KR1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation

 

Bogliste

Poulsen, Allan (2018): Religion – kort og godt. Forlaget Columbus.

Islam

Gads leksikon om islam (2008). Red.: Judith Butler og Thomas Hoffmann. Gads forlag

Kitir, Deniz (2019): Klassisk og moderne islam (ibog). Systime

Koranen. Oversat af Ellen Wulff. Forlaget Vandkunsten 2006.

Buddhisme

Hesse, Hermann (2003): Siddharta (Opr. tysk 1922, dansk 1959). Gyldendal

Nielsen, Anders (2015): Buddhisme – introduktion og tekster (ibog). Systime

Fagdidaktik

Mette Buchardt (red.) (2016): Religionsdidaktik. Hans Reitzels Forlag.

Se i øvrigt fælles litteratur til alle tre moduler

Undervisningsplan

Modulet består af 11 gange á 6 lektioner.

Overskrifterne på de 11 gange er som følger:

  • Introduktion - en gang
  • Islam - fire gange
  • Fagdidaktik - en gang
  • Buddhisme - fire gange
  • Nyspiritualitet - en gang

Deltagelseskrav

1) Aktiv deltagelse

2) Udarbejdelse af seks digitale medier

 

Irene Larsen Undervisningsfag